Monthly Archives: August 2020

“Đức năng thắng số, nhân định thắng thiên”

Hôm nay mình mất kiên nhẫn thiệt sự, một bạn nói với mình là “Cuộc đời quá bất công với em, cái số em khổ nên em phải chịu vậy thôi“. Giờ phải gõ một bài thật dài cho mọi người đọc để biết vì sao chúng ta nên cố gắng quăng hết mấy cái […]