Monthly Archives: May 2021

Quản Lý Tài Chính – KHÔNG THÍCH CŨNG PHẢI LÀM

Linh tốt nghiệp Khoa Văn Học & Ngôn Ngữ – ĐH KHXH&NV, lại là một người hướng nội. Từ nhỏ đến khi lên ĐH, dù làm chức vụ gì… thì tính toán số liệu luôn là điều Linh không hề thích thú. Và Linh cứ nghĩ mình sẽ chẳng làm gì liên quan đến tiền […]