Daily Archives: June 15, 2021

Không có gì là không thể, trừ khi bạn nói “KHÔNG”

Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản? Có bao giờ bạn cho đó là đúng nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai? Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình nhưng bị ném đá tơi tả? […]