Daily Archives: August 6, 2021

Không có công việc ổn định, chỉ có năng lực mới ổn định

Không có công việc ổn định chỉ có năng lực ổn định

Châu năm nay 26 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, loanh quanh làm vài nơi, cuối cùng cô về làm kế toán cho công ty cha mẹ sắp xếp. Tiền lương của cô là 16 triệu mỗi tháng, công việc của cô rất ổn định. Tuy nhiên, Châu không thích công việc này. Cô ấy muốn […]