Category Archives: Kiến thức Marketing

Linh bén duyên với Marketing từ khi mới học xong Đại học. Khi đó chưa nhận bằng tốt nghiệp thì Linh đã đi làm nhân viên Marketing. Ban đầu, công việc chủ yếu liên quan đến content, dần dà về sau Linh làm thêm nhiều mảng khác.

Tuy làm trái ngành nhưng giờ Linh cũng có nhiều điều có thể chia sẻ. Linh cũng sẽ tổng hợp những bài viết hay của các anh chị trong ngành cho mọi người cùng tham khảo tại blog này.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.