Máy quay đúng là một phát minh vĩ đại, giúp chúng ta ghi lại thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời. Nhưng vì Linh chưa quay cái gì để đăng lên hết, nên thôi cả nhà nghe tạm bài hát mà Linh siêu thích nha.